b 1 Мак. 7:17 .
d Пс. 43:14 .
e Пс. 88:47 .

Psalms 78

Псалом Асафов.

1 a  Б оже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, Иерусалим обърнаха на развалини;

2 b  труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии – на земните зверове;

3 c  проляха кръвта им като вода около Иерусалим, и нямаше, кой да ги погребе.

4 d  Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си.

5 e  Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно, докога ще пламти Твоята ревност като огън?

6 f  Излей гнева Си върху народите, които Те не познават, и върху царствата, които не призовават Твоето име,

7 защото те изпоядоха Иакова и жилището му опустошиха.

8 g  Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.

9 Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име!

10 h  Защо езичниците да казват: „де е техният Бог?“Дано пред очите ни стане известно между езичниците отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби.

11 i  Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.

12 j  Седмократно върни в пазвата на нашите съседи хулите, с които хулеха Тебе, Господи.

13 k  А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим и от рода в род ще разгласяме Тебе хвала.
Copyright information for BulOrth