a Пс. 76:21 .
c Пс. 30:17 .
d 3 Царств. 22:27 . Пс. 101:10 .
e Пс. 43:14 .
i 4 Царств. 17:6 ; 25:1 . Пс. 67:31 .

Psalms 79

1 Началнику на хора. На свирало Шошаним-Едут. Псалом Асафов.

2 a  П астирю Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо Иосифа, Който седиш на херувимите, яви се!

3 b  Пред Ефрема, Вениамина и Манасия издигни силата Си и дойди да ни спасиш.

4 c  Боже, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!

5 Господи, Боже на силите! докога ще бъдеш гневен към молитвите на Твоя народ?

6 d  Ти ги нахрани с хляб, намокрен със сълзи, и ги напои с изобилни сълзи;

7 e  направил си ни предмет на противоречие между нашите съседи, и нашите врагове се гаврят с нас;

8 Боже на силите, възстанови ни! да светне лицето Ти, и ще се спасим!

9 f  Ти пренесе от Египет лозата, изгони народите и я посади;

10 очисти за нея място, закрепи корените ѝ, и тя изпълни земята.

11 Планините се покриха със сянката ѝ, и клоните ѝ са като кедри Божии;

12 g  тя пусна клони до морето и младочки до реката.

13 h  Защо срути нейната ограда, та я късат всички, минаващи по пътя?

14 i  Горският глиган я подрива и полският звяр я обгризва.

15 Боже на силите! обърни се, милостно погледни от небето и виж и посети това лозе;

16 опази туй, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за Себе Си.

17 То е с огън обгорено, изпосечено; от заплахата на Твоето лице ще погинат.

18 Да бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, върху човешкия син, когото си укрепил за Себе Си,

19 и ние няма да отстъпим от Тебе; оживи ни, и ние ще призоваваме Твоето име.

20 Господи, Боже на силите! възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!
Copyright information for BulOrth