Psalms 86

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 86:1-2.
От Кореевите синове. Псалом. Песен.

О сновите му
86:1-2 На Иерусалим.
са на свети планини. Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Иакова.

3 d  Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе.

4 Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав
86:4 За Египет.
и Вавилон; ето, филистимци и Тир с Етиопия – ще кажат: едикой си се там роди.

5 f  А за Сион ще казват: тоя и тоя мъж се роди в него, и Сам Всевишний го укрепи.

6 Кога се преброяват народите, Господ ще напише: едикой си там се роди.

7 И които пеят, и които свирят, повтарят: всичките ми извори са в тебе.
Copyright information for BulOrth