Psalms 88

1 a  Учение на Етама Езрахита.

2 b  М илостите (Твои) , Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина.

3 Защото, казвам: навеки е основана милостта, на небесата Ти утвърди Твоята истина, когато каза:

4 c  „Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давида:

5 ще утвърдя навеки твоето семе, от рода в род ще уредя твоя престол.“

6 И небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в събранията на светиите.

7 d  Защото, кой на небесата ще се сравни с Господа? кой между синовете Божии ще се уподоби на Господа?

8 Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, които Го окръжават.

9 e  Господи, Боже на силите! кой е тъй силен като Тебе, Господи? И Твоята истина е около Тебе.

10 f  Ти владееш над яростното море: кога се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

11 Ти повали Раава като поразен; с Твоята крепка мишца разпръсна враговете Си

12 g  Твои са небесата и Твоя е земята; вселената и онова, що я пълни, Ти си основал.

13 Север и юг Ти си създал: Тавор и Ермон за Твоето име се радват.

14 Крепка е Твоята мишца, силна ръката Ти, висока десницата Ти!

15 h  Правосъдие и правда са основа на Твоя престол; милост и истина вървят пред Твоето лице.

16 Блажен народът, който познава тръбния зов! Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,

17 за Твоето име се радват цял ден и с Твоята правда се възвишават,

18 i  защото Ти си украса на силите им; и с Твоето благоволение се издига нашият рог.

19 j  От Господа е нашият щит и от Светия Израилев – нашият цар.

20 Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: „Аз дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.

21 k  Намерих Моя раб Давида; със светия Си елей го помазах.

22 l  Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи.

23 m  Врагът не ще му надвие, и синът на беззаконието не ще го притесни.

24 Ще сломя пред него враговете му и ще поразя ония, които го мразят.

25 И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог.

26 n  И ще туря над морето ръката му, и над реките – десницата му.

27 o  Той ще Ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдиня на моето спасение.

28 p  И Аз ще го направя първороден син, по-горе от земните царе,

29 навеки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с него ще бъде верен.

30 q  И ще продължа навеки неговото семе и неговия престол, – като дните на небето.

31 Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди;

32 ако нарушат Моите наредби и не спазят Моите повели;

33 r  ще посетя с жезъл тяхното беззаконие, и с удари – тяхната неправда;

34 но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя.

35 s  Няма да наруша Моя завет и няма да променя това, що е излязло из устата Ми.

36 Веднъж се заклех в светостта Си: ще излъжа ли Давид а?

37 t  Неговото семе ще пребъде вечно, неговият престол ще бъде като слънце пред Мене,

38 u  навеки ще бъде твърд като луната; и верен е свидетелят на небесата.“

39 Но сега Ти отхвърли и презря, прогневи се на Твоя помазаник;

40 v  пренебрегна завета с Твоя раб, хвърли наземи венеца му;

41 w  разруши всички негови огради, превърна в развалини неговите крепости.

42 x  Грабят го всички, които минават по пътя; той стана за присмех на своите съседи.

43 Ти възвиси десницата на неговите противници, зарадва всичките му врагове;

44 Ти обърна назад острието на меча му и в битка го не подкрепи;

45 отне от него блясъка и хвърли наземи престола му;

46 съкрати дните на младините му и го покри със срам.

47 y  Докога, Господи, ще се криеш непрестанно? докога ще пламти яростта Ти като огън?

48 Спомни си, какъв е векът ми: за каква суета си направил всичките синове човечески.

49 z  Кой от човеците е живял, без да види смърт, и е избавил душата от ръцете на преизподнята?

50 aa  Де са Твоите предишни милости, Господи? Ти се кле Давиду в Твоята истина.

51 Спомни си, Господи, охулването на Твоите раби, което аз нося в пазвата си от всички силни народи;

52 спомни си, как Твоите врагове хулят, Господи, как обезславят следите на Твоя помазаник.

53 Благословен Господ навеки! Амин, амин.
Copyright information for BulOrth