Psalms 94

(Хвалебна песен Давилова.)

1 a  Д ойдете да запеем Господу и да възкликнем към (Бога) , твърдинята на спасението ни;

2 да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него,

3 b  защото Господ е Бог велик и Цар велик над всички богове.

4 c  В Негова ръка са дълбочините земни, Негови са и върховете планински;

5 Негово е морето, и Той го е създал, и Негови ръце са образували сушата.

6 d  Дойдете, да се поклоним и да припаднем, да приклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец;

7 e  защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. О, да бяхте сега послушали Неговия глас:

8 „не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята,

9 f  дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.

10 g  Четирийсет години бях дразнен от тоя народ и казах: това е народ, който се заблуждава в сърцето си; те не познаха пътищата Ми,

11 h  и затова в гнева Си се заклех, че те не ще влязат в Моето покоище.“
Copyright information for BulOrth