Psalms 95

(Хвалебна песен Давидова. При съграждане дома Господен.)

1 a  В ъзпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо;

2 пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение;

3 разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му;

4 b  защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.

5 c  Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.

6 d  Слава и величие са пред лицето Му, сила и великолепие – в светилището Му.

7 e  Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест;

8 въздайте Господу слава на името Му, носете дарове и идете в Неговите двори;

9 поклонете се Господу със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земьо!

10 f  Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. Той ще съди народите по правда.

11 g  Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що го изпълня;

12 нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета

13 h  пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите – по Своята истина.
Copyright information for BulOrth