Psalms 97

Псалом (Давидов) .

1 a  В ъзпейте Господу песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.

2 b  Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.

3 c  Спомни си Той Своята милост (към Иакова) и верността Си към Израилевия дом. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

4 d  Възклицавайте Господу, цяла земьо; тържествувайте, веселете се и пейте;

5 e  пейте Господу с гусли, с гусли и с глас псаломски;

6 при звука на тръби и рог тържествувайте пред Царя Господа.

7 Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея;

8 f  да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините

9 g  пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената праведно, и народите – вярно.
Copyright information for BulOrth