Psalms 98

(Псалом Давидов.)

1 a  Г оспод царува: да треперят народите! Той седи на херувими: да се тресе земята!

2 Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи.

3 b  Да славят Твоето велико и страшно име: то е свето!

4 c  И могъществото царево обича съд. Ти утвърди справедливостта; съд и правда Ти извърши у Иакова.

5 d  Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето!

6 e  Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше.

7 f  В облачен стълб Той им говореше; те пазеха Неговите заповеди и наредбите, които им беше дал.

8 Господи, Боже наш! Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, Който прощава и наказва за делата им.

9 g  Величайте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на светата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш.
Copyright information for BulOrth