Psalms 99

Хвалебен псалом (Давидов) .

1 a  В ъзкликнете Господу, цяла земьо!

2 Служете Господу с веселие; идете пред лицето Му с възклицание!

3 b  Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови – Негов народ и овци от Неговото паство.

4 Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление. Славете Го, благославяйте името Му,

5 c  защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род.
Copyright information for BulOrth