Revelation of John 2

1 a  Н а ангела на ефеската църква напиши: тъй казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи посред седемте златни светилника:

2 b  зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите; зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци;

3 c  че си претърпял и имаш търпение, че за името Ми си се трудил и не си се уморил.

4 Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов.

5 d  Помни, прочее, откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела; ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отместя светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.

6 Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.

7 e  Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай.

8 f  И на ангела на смирненската църква напиши: тъй казва Първият и Последният, Който биде мъртъв и оживя:

9 g  зная твоите дела, скръб и сиромашия (но ти си богат) , и хулите на ония, които казват за себе си, че са иудеи, а не са, но са сатанинско сборище.

10 h  Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб десетина дни. Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живота.

11 i  Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт.

12 j  И на ангела на пергамската църква напиши: тъй казва Оня, Който държи двуострия меч:

13 зная делата ти, и де живееш, там, дето е престолът на сатаната, и държиш името Ми, и не се отрече от вярата Ми дори в дните, когато верният Ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната.

14 k  Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудствуват.

15 Тъй и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя.

16 l  Покай се; ако ли не, скоро ще ти дойда и ще вляза в бой против тях с меча на устата Си.

17 m  Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровената мана, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава.

18 n  И на ангела на тиатирската църква напиши: тъй казва Син Божий, Чиито очи са като огнен пламък, и нозете подобни на лъскава мед:

19 o  зная твоите дела, и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите.

20 p  Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Иезавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите Ми да блудствуват и да ядат идоложертвено.

21 И дадох ѝ време да се покае за блудството си, но тя се не покая.

22 Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействуващите с нея – в голяма скръб, ако се не покаят за делата си;

23 q  и чедата ѝ ще поразя със смърт, и всички църкви ще узнаят, че Аз съм, Който изпитвам сърца и вътрешност; и всекиму от вас ще въздам според делата му.

24 А вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наричаните дълбини сатанински, казвам: няма да ви наложа друго бреме;

25 само това, що имате, дръжте, докле дойда.

26 r  И който побеждава и пази делата Ми докрай, нему ще дам власт над езичниците,

27 s  и ще ги пасе с жезъл железен; като глинени съдове ще се строшат, както и Аз получих власт от Отца Си;

28 t  и ще му дам утринната звезда.

29 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.
Copyright information for BulOrth