Revelation of John 21

1 a  И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше.

2 b  Тогава аз, Иоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.

3 c  И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.

4 d  И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина.

5 e  И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя. И ми казва: напиши, защото тия думи са истински и верни.

6 f  След това ми рече: свърши се! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят; на жадния Аз ще дам даром от извора на живата вода.

7 g  Който побеждава, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми бъде син.

8 h  А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт.

9 i  Тогава дойде при мене един от седемте Ангели, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни язви, проговори ми и рече: дойди, ще ти покажа жената – невеста на Агнеца.

10 Па ме отнесе духом на голяма и висока планина, и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето – от Бога,

11 и имаше Божия слава; светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис;

12 j  той имаше големи и високи стени, дванайсет порти, а на тях дванайсет Ангели и написани имената на дванайсетте колена на синовете Израилеви:

13 откъм изток три порти, откъм север – три порти, откъм юг – три порти, откъм запад – три порти.

14 k  Стените на града имаха дванайсет основи, и върху тях – имената на дванайсетте апостоли на Агнеца.

15 l  И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му.

16 Градът е четвъртит, и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръстта и намери, че е дванайсет хиляди стадии; дължината, широчината и височината му – равни.

17 После измери стените му, които бяха сто четирийсет и четири лакти, с мярка човешка, която е и ангелска.

18 Стените му бяха съградени от яспис, а градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло.

19 m  Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни: първата основа – яспис, втората – сапфир, третата – халкидон, четвъртата смарагд,

20 петата – сардоникс, шестата – сардий, седмата – хрисолит, осмата – берил, деветата – топаз, десетата – хрисопрас, единайсетата – хиацинт, дванайсетата аметист.

21 А дванайсетте порти бяха дванайсет бисери: всяка порта беше от по един бисер. Стъгдите на града – чисто злато като прозрачно стъкло.

22 Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм.

23 n  И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила, и светило му е Агнецът.

24 o  И спасените народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в него своята слава и чест.

25 p  И портите му няма да се заключват денем; а нощ не ще има там.

26 И ще принесат в него славата и честта на народите;

27 q  и няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца.
Copyright information for BulOrth