Revelation of John 3

1И на ангела на сардийската църква напиши: тъй казва Оня, Който има седемте духове Божии и седемте звезди: зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртъв.

2 a  Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог.

3 b  Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец, и няма да узнаеш, в кой час ще дойда върху тебе.

4 c  Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.

5 d  Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи, и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите Ангели.

6 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.

7 e  И на ангела на филаделфийската църква напиши: тъй казва Светият, Истинният, Оня, Който има ключа Давидов, Който отваря, и никой не ще затвори, – затваря, и никой не ще отвори:

8 f  зная твоите дела; ето, дадох ти врата отворени, и никой не може да ги затвори; ти имаш малка сила и запази словото Ми и се не отрече от името Ми.

9 g  Ето, ще дам от сатанинското сборище ония, които казват за себе си, че са иудеи, а не са, но лъжат, – ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че Аз те обикнах.

10 h  Понеже ти запази словото на търпението Ми, и Аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, За да изкуси живеещите на земята.

11 i  Ето, ида скоро; дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти.

12 j  Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на Моя Бог, и той няма вече да излезе вън; и ще напиша върху него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, на новия Иерусалим, който слиза от небето от Моя Бог, и Моето ново име.

13 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.

14 k  И на ангела на лаодикийската църква напиши: тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание:

15 зная твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, дано да беше студен или горещ!

16 Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си.

17 l  Защото казваш: богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет сиромах, сляп и гол, –

18 m  съветвам те да си купиш от Мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш; и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш.

19 n  Които Аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай.

20 o  Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

21 p  На оногова, който побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.

22 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.
Copyright information for BulOrth