Revelation of John 5

1 a  И видях в десницата на Оногова, Който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.

2 И видях силен Ангел, който викаше с висок глас: кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите ѝ?

3 И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа.

4 И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа.

5 b  И един от старците ми рече: не плачи; ето, лъвът, който е от Иудиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте ѝ печата.

6 c  Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни и сред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя.

7 Той дойде и взе книгата от десницата на Оногова, Който седеше на престола.

8 И когато взе книгата, четирите животни и двайсет и четирите старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите;

9 d  и пееха нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите ѝ, защото Ти бе заклан и със Своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе,

10 e  и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; и ще царуваме на земята.

11 f  След това видях и чух гласа на много Ангели около престола и около животните и старците (и броят им беше много милиони) ,

12 които говореха с висок глас: достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението.

13 g  И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори: на Оногова, Който седи на престола, и на Агнеца – благословение и чест, слава и владичество вовеки веков.

14 И четирите животни казваха: амин. И двайсет и четирите старци паднаха и се поклониха на Живеещия вовеки веков.
Copyright information for BulOrth