Revelation of John 6

1И видях, когато Агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на гръмотевица: дойди и гледай!

2 a  И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък; и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи.

3 А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: дойди и гледай!

4 И излезе друг кон, риж; и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват; и даден му бе голям меч.

5 b  А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: дойди и гледай! И видях, ето вран кон, и върху него ездач с къпони в ръка.

6 И чух глас среди четирите животни, който говореше: хиникс
6:6 Гръцка мярка – около 1 кг. (324 драма).
жито за динарий, и три хиникса ечемик за динарий; ала дървеното масло и виното да не повредиш.

7 А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: дойди и гледай!

8 d  И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше смърт; и адът следваше подире му; и им се даде власт над четвъртата част на земята – да умъртвяват с меч и глад, с мор и със земни зверове.

9 А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за словото Божие и за свидетелството, що имаха;

10 e  и викаха с висок глас, думайки: докога, Владико Светий и Истинний, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята?

11 f  И всекиму от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те.

12 g  И видях, когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв;

13 звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини;

14 h  и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си;

15 и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали,

16 i  казвайки на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Оногова, Който седи на престола, и от гнева на Агнеца,

17 защото дойде великият ден на гнева Му, и кой може устоя?
Copyright information for BulOrth