Revelation of John 9

1З атръби и петият Ангел, и видях звезда, паднала от небето на земята; и даде ѝ се ключът от кладенеца на бездната:

2 тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца като дим от голяма пещ; слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца.

3 И от дима излязоха скакалци по земята, и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии.

4 a  И им се каза, да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си.

5 И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат пет месеца; и мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ужили човека.

6 b  В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят; ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях.

7 По своя вид скакалците приличаха на коне, стегнати за война; на главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки;

8 c  имаха коси като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове;

9 d  имаха брони като брони от желязо; шумът пък на крилете им бе като шум от колесници с много коне, кога тичат на война;

10 имаха опашки като у скорпии, а на опашките им имаше жила, и дадена им бе власт да пакостят на човеците пет месеца.

11 За цар над себе си имаха ангела на бездната; името му по еврейски е: Авадон, а по гръцки – Аполион
9:11 Губител.
.

12 Едното „горко“мина, ето, след него идат още две „горко“.

13 И шестият Ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, що е пред Бога;

14 гласът говореше на шестия Ангел, у когото беше тръбата: освободи четирите Ангела, вързани при голямата река Ефрат.

15 И бидоха освободени четирите Ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият третината от човеците.

16 Броят на конните войски беше двеста милиона; и чух броя им.

17 И тъй, видях конете във видението и ездачите им, облечени в брони огнени, хиацинтови и жупелни; главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел.

18 От тия три язви – огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря третината от човеците;

19 защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им – прилични на змии, имаха глави, с които пакостяха.

20 И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;

21 и не се покаяха за убийствата си, нито за магьосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си.
Copyright information for BulOrth