Romans 13

1 a  В сяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени.

2 Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане.

3 b  Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро, и ще получиш похвала от нея;

4 защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч: той е Божий служител и отмъщава с гняв ономува, който прави зло.

5 Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест.

6 Затова и данък плащате; защото те са Божии служители, и с това именно служене са постоянно заети.

7 c  И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест.

8 d  Не дължете никому нищо, освен взаимна любов; защото, който люби другиго, изпълнил е закона.

9 e  Защото заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби ближния си като самаго себе си.

10 Любовта не прави зло на ближния; и тъй, любовта е изпълнение на закона.

11 f  И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме.

12 g  Нощта се превали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината.

13 h  Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист;

14 i  но облечете се в Господа нашего Иисуса Христа, и грижите за плътта не превръщайте в похоти.
Copyright information for BulOrth