Romans 16

1П репоръчвам ви Фива, наша сестра, дякониса при църквата в Кенхрея:

2 приемете я в Господа, както прилича на светии, и помогнете ѝ, в каквото ще има нужда от вас, защото и тя беше помощница на мнозина и на самия мене.

3 a  Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа Иисуса

4 b  (които за душата ми положиха главата си; на тях не само аз благодаря, но и всички църкви из езичниците) и домашната им църква.

5 Поздравете моя възлюбен Епенет, пръв повярвал в Христа в Ахаия.

6 Поздравете Мариам, която се много труди за нас.

7 Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа.

8 Поздравете обичния ми в Господа Амплия.

9 Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбана и обичния ми Стахия.

10 Поздравете изпитания в Христа Апелия. Поздравете верните от дома Аристовулов.

11 Поздравете сродника ми Иродиона. Поздравете ония от домашните на Наркиса, които вярват в Господа.

12 Поздравете Трифена и Трифоса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа.

13 Поздравете избрания в Господа Руфа, както и неговата и моя майка.

14 Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и другите с тях братя.

15 Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всички с тях светии.

16 c  Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички църкви Христови.

17 d  Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях.

18 e  Защото такива служат не на Господа нашего Иисуса Христа, а на корема си, и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните.

19 Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова аз се радвам за вас, но желая, да бъдете мъдри в доброто и прости в злото,

20 f  А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас! Амин.

21 g  Поздравяват ви сътрудникът ми Тимотей и моите сродници Луций, Иасон и Сосипатър.

22 Поздравявам ви в Господа и аз Тертий, който написах това послание.

23 Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник. Поздравява ви Ераст, градският ковчежник, и брат Кварт.

24 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulOrth