Romans 3

1И тъй, какво е предимството на иудеите, или каква е ползата от обрязването?

2 a  Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че тям е поверено словото Божие.

3 b  Та какво, ако някои не са повярвали? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност?

4 c  Съвсем не! Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано: „за да се оправдаеш в думите Си, и да победиш, когато си в съд“.

5 Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв (по човешки говоря) ?

6 d  Съвсем не! Защото, инак, как Бог ще съди света?

7 Защото, ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник?

8 e  Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че уж тъй сме учели? Такива са справедливо осъдени.

9 f  И тъй, какво? имаме ли предимство? Съвсем не; защото вече обвинихме, както иудеи, тъй и елини, че всички са под грях,

10 g  както е писано: „няма нито един праведен,

11 h  няма кой да разбира; няма кой да търси Бога,

12 i  всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни; няма кой да прави добро, няма нито един“.

13 j  „Гърлото им – отворен гроб; с езиците си лъстят; под устните им – аспидина отрова;

14 k  устата им пълни с клетва и горчилка.

15 l  Нозете им бързи за проливане кръв;

16 пустош и неволя по техните пътища;

17 те не познаха пътя на мира.

18 m  Страх Божий няма пред очите им“.

19 n  А знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста, и цял свят да стане виновен пред Бога,

20 o  защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред Него нито една плът; понеже чрез закона се познава грехът.

21 p  А сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците.

22 q  Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика:

23 r  всички съгрешиха и са лишени от славата Божия,

24 s  оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Иисуса,

25 t  Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прошението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение,

26 за да покаже Своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Иисуса.

27 Де е, прочее, хвалбата? тя е изключена. По кой закон? по закона на делата ли? Не, а по закона на вярата.

28 И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона.

29 u  Или Бог е Бог само на иудеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на езичниците;

30 v  защото един е Бог, Който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.

31 w  И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона.
Copyright information for BulOrth