Romans 6

1К акво, прочее, ще кажем? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодатта? Съвсем не.

2 a  Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него?

3 b  Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме?

4 c  И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.

5 d  Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението,

6 e  като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха;

7 f  защото, който е умрял, той се е освободил от грях.

8 g  Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него,

9 h  знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него.

10 i  Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога.

11 j  Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.

12 И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти;

13 k  и не предоставяйте членовете си на греха за оръдия на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите, и членовете си – Богу, за оръдия на правдата.

14 l  Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодатта.

15 m  Е, какво? да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодатта? Съвсем не.

16 n  Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на оногова, комуто се покорявате: или роби на греха, за смърт, или – на послушанието, за оправдание?

17 Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте.

18 o  А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата.

19 Говоря по човешки, поради плътската ваша немощ. Както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела.

20 Защото, докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата.

21 p  А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт.

22 Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят – живот вечен.

23 q  Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Иисуса, нашия Господ.
Copyright information for BulOrth