Sir 1

1 a  В сяка премъдрост е от Господа и с Него пребъдва вовеки.

2 b  Кой ще изброи морския пясък, дъждовните капки и дните на вечността?

3 Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, бездната и премъдростта?

4 c  От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на мъдростта е отвека.

5 d  Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди.

6 e  Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство?

7 f  Един е премъдър, твърде страшен – седещият на Своя престол Господ.

8 Той я произведе и видя, измери я

9 g  и я изля върху всичките Си дела

10 h  и върху всяка плът наспоред Своя дар, и най-вече надари с нея ония, които Го обичат.

11 i  Страхът Господен е слава и чест, веселие и венец на радостта.

12 j  Страхът Господен ще услади сърцето и ще даде веселие, радост и дългоденствие.

13 k  Ономува, който се бои от Господа, добре ще бъде най-накрай, и в деня на смъртта си ще получи благословение. Страхът Господен е дар от Господа и поставя в пътеките на любовта.

14 Любовта към Господа е славна премъдрост, и към които Той благоволи, разделя я по Свое усмотрение.

15 l  Начало на премъдростта е да се боиш от Бога, и с верните тя се образува заедно в утробата. Между човеците тя си е утвърдила вечно основание и на тяхното семе ще се довери.

16 Пълнота на премъдростта е да се боиш от Господа; тя напоява човеците с плодовете си:

17 m  цялата им къща ще напълни с всичко, що желаят, и клетовете им – със своите произведения.

18 n  Венец на премъдростта е страхът Господен, който произвежда мир и невредимо здраве; но едното и другото са дарове от Бога, Който разпространява славата на ония, що Го обичат.

19 o  Той я видя и измери, проля като дъжд разбиране и разумно знание и възвиси славата на ония, които я притежават.

20 p  Корен на премъдростта е да се боиш от Господа, а нейните клони са дългоденствие.

21 q  Страхът Господен отпъжда греховете; а който няма страх, не може да се оправдае.

22 r  Несправедлив гняв не може да бъде оправдан, защото самото движение на гнева е падение за човека.

23 Търпеливият до време ще се удържи и после се възнаграждава с веселие.

24 До време той ще скрие думите си и устата на верните ще разкажат за неговото благоразумие.

25 В съкровищницата на премъдростта са притчите на разума, а на грешника страхът Господен е омразен.

26 Ако желаеш премъдростта, пази заповедите, и Господ ще ти я даде,

27 s  защото премъдрост и знание е страхът пред Господа, и благоугода Нему е вярата и кротостта.

28 t  Не бъди недоверчив към страха пред Господа и не пристъпвай към Него с раздвоено сърце.

29 Недей лицемери пред устата на другите и бъди внимателен към своите уста.

30 u  Не се надигай, за да не паднеш и да не навлечеш безчестие на душата си, защото Господ ще открие твоите тайни и ще те унизи сред събранието, задето не си при стъпил искрено към страха Господен, и задето сърцето ти е пълно с лукавство.
Copyright information for BulOrth