Sir 10

1 a  М ъдър управител учи народа си, и управлението на разумния бива добре уредено.

2 b  Какъвто е управителят на народа, такива са и които служат при него, и какъвто е началникът над града, такива са и всички, които живеят в него.

3 c  Непоучен цар погубва народа си, а при благоразумието на силните – град се урежда.

4 d  В ръката на Господа е властта над земята, и потребния човек Той навреме ще въздигне върху нея.

5 В ръката на Господа е напредъкът на човека, и върху лицето на книжника Той ще отпечата славата Си.

6 e  Не се гневи на ближния за всяко оскърбление и никого не оскърбявай с дела.

7 f  Гордостта е омразна и на Господа и на човеците, и е престъпна против Него и против тях.

8 g  Владетелството преминува от народ към народ поради неправди, обиди и користолюбие.

9 h  Защо се гордее земя и пепел?

10 И приживе се изхвърлят неговите вътрешности.

11 Дълга болест лекарят пренебрегва:

12 и ето, днес – цар, а утре – умира.

13 i  А кога човек умре, наследява влечуги, зверове и червеи.

14 j  Начало на гордостта е, кога човек се отдалечи от Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия Творец,

15 k  защото начало на греха е гордостта, и който е обладан от нея, изригва гнусота;

16 l  и затова Господ праща върху него страшни наказания и най-накрай го поваля.

17 m  Господ събаря престоли на властници и на мястото им поставя кротки.

18 Господ изтръгва с корен народите и на мястото им насажда смирени.

19 n  Господ опустошава страните на народите и ги разрушава до земни основи.

20 Той ги изсушава, погубва людете и изтребя от земята спомена за тях.

21 Гордостта не е сътворена за людете, ни гневната ярост – за ражданите от жени.

22 Почтено семе – кое е? – Човешкото семе. Почтено семе – кое е? – Ония, които се боят от Господа.

23 Безчестно семе – кое е? – Човешкото семе. Безчестно семе – кое е? – Ония, които престъпват заповедите.

24 o  Най-старият между братята е на почит у тях, тъй са и ония, които се боят от Господа, в Неговите очи.

25 p  Богат ли е някой и славен, или беден, похвала им е страхът Господен.

26 q  Несправедливо е умен сиромах да се безчести, и не бива грешен мъж да се прославя.

27 r  Почтени са велможата, съдията и владетелят, но няма измежду тях по-голям от оногова, който се бои от Господа.

28 s  На мъдър роб свободни ще служат, и разумен човек, бидейки поучавай от него, няма да роптае.

29 Не мъдрувай много, за да вършиш работата си, и не се хвали във време на нужда.

30 t  По-добър е оня, който се труди и си има всичко, нежели оня, който празен ходи и се хвали, но се нуждае за хляб.

31 u  Синко, с кротост прославяй душата си и въздавай ѝ чест според нейното достойнство.

32 Кой ще оправдава оногова, който съгрешава против душата си? И кой ще хвали оногова, който позори живота си?

33 v  Сиромаха почитат заради познанията му, а богатия – заради богатството му;

34 w  а уважаваният в сиромашия колко повече ще бъде уважаван в богатство? А безславният в богатство колко по-безславен ще бъде в сиромашия?
Copyright information for BulOrth