Sir 16

1Н е желай множество нехвелити деца и не се радвай на синове нечестиви. Кога се те умножават, не им се радвай, ако в тях няма страх Господен.

2 Не се надявай на техния живот, нито се осланяй на тяхното множество.

3 a  По-добре един праведник, нежели хиляда грешници,

4 и по-добре да умреш бездетен, нежели да имаш деца нечестиви;

5 b  защото от един разумен ще се насели град, а племето на беззаконните ще опустее.

6 Много такива работи е видяло окото ми, и още повече е слушало ухото ми.

7 c  В сборище на грешници ще се разгори огън, както и у непокорен народ се е разгорявал гняв.

8 d  Бог се не умилостиви над древните исполини, които, надявайки се на силата си, станаха отстъпници;

9 e  не пощади и ония, които живееха в едно място с Лота, и от които се беше погнусил поради гордостта им;

10 f  не помилува погибелния народ, кой. то се надигаше с греховете си,

11 g  също както и шестстотинте хиляди човеци, които се бяха съединили в своето жестокосърдие. И да беше само един непокорен, щеше да бъде за чудене, ако останеше ненаказан;

12 h  защото и милост и гняв са в Негова власт: Той е силен да помилува и да излее гняв.

13 Както е голяма милостта Му, тъй голямо е и изобличението Му. Той съди човека според делата му.

14 i  Не ще отбегне от Него грешник с грабеж, и търпението на благочестивия не ще остане напразно.

15 j  На всяка милостиня Той ще даде място, всякой ще получи по делата си.

16 k  Не казвай: „ще се скрия от Господа; нима от високото ще си спомни някой за мене?

17 В множеството народ няма да ме за бележат; защото, какво е моята душа в не измеримото творение?

18 l  Ето, небето и небето на небесата е Божие, бездната и земята се клатят от Неговото посещение.

19 m  Еднакво се раздрусват от страх планините и основите земни, кога Той поглежда.

20 И това не може сърцето да разбере;

21 n  а пътищата Му кой ще постигне? Както вятърът, който човек не може да види, тъй и повечето Му дела са скрити.

22 o  Кой ще възвести за делата на Неговото правосъдие? или кой ще ги очаква? защото далеч е това определение.“

23 Тъй мисли скудоумният; тъй глупаво размишлява и човек неразумен и който се заблуждава.

24 Слушай ме, синко, и се учи на знание, и със сърце си внимавай на думите ми.

25 Аз ти показвам обмислено учение и ти предавам точно знание.

26 p  По определение от Господа Неговите дела са отначало, и от сътворението им Той е разделил частите им.

27 q  Той е устроил делата Си навеки, и най-добрите блестят от рода в род. Те не гладуват, не се уморяват и не прекъсват действията си.

28 Ни едно не стеснява близкото до него,

29 и довеки те не ще се възпротивят на словото Му.

30 И след това Господ погледна на земята и я напълни със Своите блага.

31 r  Душата на всичко живо покри лицето ѝ, и в нея всичко ще се възвърне.
Copyright information for BulOrth