Sir 2

1 a  С инко, кога пристъпваш да служиш Господу Богу, приготви душата си за изкушение:

2 b  оправи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога;

3 прилепи се към Него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш.

4 Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи и в промените на твоето унижение бъди търпелив,

5 c  защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде – в горнилото на унижението.

6 Вярвай Му, и Той ще те защити; оправи пътищата си, и Нему се уповавай.

7 Вие, които се боите от Господа, очаквайте Неговите милости и не се отклонявайте от Него, за да не паднете.

8 Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне.

9 Вие, които се боите от Господа, надявайте се за добро, за радост вечна и милости.

10 d  Погледнете на древните родове и вижте: кой е вярвал Господу, и е бил посрамен? или кой е пребъдвал в страха Му, и е бил оставен? или кой е викал към Него, и Той го е презрял?

11 Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.

12 e  Горко на плашливи сърца и на ослабени ръце и на грешник, който ходи по две пътеки!

13 Горко на разслабено сърце! Защото то не вярва, и за това не ще бъде защитено.

14 Горко вам, които сте изгубили търпение! какво ще правите, кога ви Господ посети?

15 f  Които се боят от Господа, не ще бъдат недоверчиви към думите Му, и които Го обичат, ще спазят Неговите пътища.

16 Които се боят от Господа, ще търсят Неговото благоволение, и които Го обичат, ще се наситят със закона.

17 Които се боят от Господа, ще приготвят сърцата си и ще смирят пред Него душите си, думайки:

18 g  да паднем в ръцете на Господа, а не в ръцете на човеци, защото каквото е Неговото величие, такава е и Неговата милост.
Copyright information for BulOrth