Sir 20

1 a  М ного по-добре е да изобличиш, нежели да се сърдиш тайно; и който е изобличен насаме, ще се предварди от вреда.

2 Колко е хубаво за изобличен да покаже разкаяние!

3 защото той ще избегне волен грях.

4 b  Каквото е скопец с пожелание да разтлее девица, такова е и оня, който произвежда съд с насилие.

5 Някой мълчи, – и се оказва мъдър; а някого мразят за много бъбрене.

6 Някой мълчи, защото няма що да отговаря; а някой мълчи, защото му знае времето.

7 c  Мъдър човек ще мълчи до време; а тщеславен и безразсъден време не чака.

8 d  Бъбрица омръзва, и който си присвоява право да говори, намразяват го.

9 e  Бива успех човеку за зло, а придобивка – при загуба.

10 Има даяние, което не ще ти бъде за полза, и има даяние, за което бива двойна отплата.

11 f  Има унижение за слава, а някой от унижение подига глава.

12 Някой с малко купува много и ще заплати за него седморно повече.

13 g  Мъдрият на дума става любезен, а любезностите на глупавите ще останат напразно.

14 Даяние от безумен не ще ти бъде за полза; защото у него, вместо едно, има много очи за вземане.

15 h  Много не ще даде, а много ще натяква, и ще разтвори уста като глашатай. Днес ще даде назаем, а утре ще го поиска назад: такъв човек е омразен на Господа и на людете.

16 i  Глупавият казва: „нямам приятел, и няма благодарност за моите добрини. Които ми ядат хляба, лъстиви са на език.“

17 Колко често и колцина ще му се присмиват!

18 Да се препънеш о земята е по-добре, нежели с език. И тъй скоро ще дойде падението на лошите.

19 Неприятен човек е басня не навреме: тя всякога ще бъде в устата на невежите.

20 j  Притча от устата на глупав е отвратителна, защото той не ще я каже навреме.

21 Някой се удържа от грях поради немотия, и в това въздържане той не се съкрушава.

22 Някой губи душата си поради страхливост, и я губи от лицеприятие към безумен.

23 Някой от срам дава обещание на приятел, и без причина спечелва си в него враг.

24 Лош порок у човека е лъжата; тя е винаги в устата на невежия.

25 По-добре крадец, нежели който постоянно говори лъжа; но те и двамата ще наследят погибел.

26 Поведението на лъжлив човек е безчестно, и позорът му е винаги с него.

27 k  Който мъдро говори, ще се издигне, и разумен човек ще се понрави на велможите.

28 l  Който обработва земята, ще увеличи купните си, и който угажда на велможи, ще бъде помилуван в случай на неправда.

29 m  Гощавки и подаръци заслепяват очите на мъдрите и, както юзда в уста, спират изобличенията.

30 n  Скрита мъдрост и потаено съкровище – каква полза от двете.

31 По-добре човек, който крие глупостта си, нежели човек, който крие мъдростта си.
Copyright information for BulOrth