a Сир. 17:21 .
d Сир. 10:17 .
i Сир. 32:25 .
j Сир. 1:20 .
k Сир. 19:22 .
o Сир. 5:16 ; 28:15 .

Sir 21

1 a  С инко, ако си съгрешил, не притуряй повече грехове и за предишните се моли.

2 b  Бягай от грях като от змия; защото, ако се до него приближиш, ще те ухапе.

3 Зъбите му са лъвски зъби, които умъртвяват душите на людете.

4 c  Всяко беззаконие е като двуостър меч: за рана от него няма изцеление.

5 d  Заплахи и насилия опустошават богатството: тъй опустява и домът на горделивия.

6 Молба от устата на сиромах е само до ушите му; но съдът до него бързо се приближава.

7 e  Който мрази изобличение, върви по дирите на грешника, а който се бои от Господа, ще се обърне със сърце.

8 Силният на език отдалеч се познава; но разумният вижда, де се той препъва.

9 f  Който си прави къща с чужди пари, то е като оня, който събира камъни за гроба си.

10 g  Сборището на беззаконници е куп кълчищна дреб, и техният край е огнен пламък.

11 h  Пътят на грешниците е с камъни постлан, но на края му е адова пропаст.

12 i  Който пази закона, владее своите мисли,

13 j  и постъпване по страх Господен е мъдрост.

14 Който е неспособен, не ще се научи,

15 k  но има способност, която увеличава горчивината.

16 l  Знанието на мъдрия се увеличава като наводнение, и съветът му е като животен извор.

17 Сърцето на глупав е като разбита съдина и не удържа в себе си никакво знание.

18 m  Ако разумен чуе мъдра дума, похвалява я и я взима присърце. Чува я лекомислен, тя му се не понравя, и той я хвърля отзаде си.

19 Речта на глупав е като товар на път, а в устата на разумен намират приятност.

20 Речите на разумния ще ги търсят в събранието, и за думите му ще размислят в сърцата си.

21 Каквото е разорен дом, такова е мъдростта за глупавия, и знанието на неразумния – безсмислени думи.

22 Поуката е за безумни като окови на нозете и като вериги на дясна ръка.

23 Кога глупав се смее, издига гласа си, а благоразумен мъж едвам тихо се усмихва.

24 Поука за разумен е като златен накит и като драгоценно украшение на дясна ръка.

25 Ногата на глупав бърза за в чужда къща, но многоопитен човек ще се засрами от людете;

26 неразумен човек назърта през вратата вкъщи, а благовъзпитан ще се спре отвън;

27 невъзпитаност за един човек е да подслушва при вратата, а благоразумен ще се огорчи от такова безсрамие.

28 n  Устата на бъбрици разказват чужди работи, а думите на благоразумни се теглят на къпони.

29 Сърцето на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в тяхното сърце.

30 Кога нечестивец проклина сатана, той проклина душата си.

31 o  Клюкарът осквернява душата си и ще бъде мразен навред, дето и да живее.
Copyright information for BulOrth