Sir 24

1 a  П ремъдростта ще прослави себе си и между народа си ще бъде възхвалена.

2 В църквата на Всевишния тя ще отвори уста и пред Неговото воинство ще прослави себе си:

3 b  „аз излязох от устата на Всевишния и като облак покрих земята;

4 поставих шатра във висините, и престола си – в облачен стълб;

5 c  аз сама обходих небесния кръг и ходих в дълбинето на бездната;

6 във вълните морски и по цялата земя и във всеки народ и племе имах владение:

7 между всички тях дирих покой, и в чие наследие да се въдворя.

8 Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и Оня, Който ме е създал, ми посочи спокойно жилище и рече:

9 посели се в Иакова и приеми наследие в Израиля.

10 d  Преди вековете, в началото, Той ме произведе, и аз не ще се свърша довека.

11 Аз служих пред Него в светата скиния и тъй се утвърдих в Сион.

12 Той ми даде и покой във възлюбения град, и в Иерусалим е моята власт.

13 И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дял на Господа.

14 Възвисих се като кедър ливански и като кипарис на планините Ермонски;

15 e  възвисих се като палма в Енгади и като трендафилово храстие в Иерихон;

16 като гиздава маслина в долина и като явор се възвисих.

17 Като дарчин и аспалат издадох благоуханен мирис и като отбор смирна разпръснах благоухание,

18 като халвани, оникс и стакти и като благоухание от тамян в скинията.

19 Разпрострях клоните си като теревинт, и моите клони са клони на слава и благодат.

20 f  Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство.

21 g  Пристъпете към мене вие, които ме желаете, и се насищайте с плодовете ми;

22 h  защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита.

23 i  Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожъдняват.

24 j  Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, не ще съгрешат.

25 Всичко това е книгата на завета на Бога Всевишни,

26 законът, който Моисей заповяда като наследие на събранията Иаковови.

27 k  Той насища с мъдрост, както Фисон и Тигър в дни на новоплодие;

28 l  той изпълва с разум, както Ефрат и Иордан в дни на жетва;

29 m  той разлива учение, както светлината и както Гион през време на гроздобер.

30 n  Първият човек не достигна да я познае напълно; не ще я изследва също и последният;

31 o  защото мислите ѝ са по-пълни от море, и намеренията ѝ са по-дълбоки от голяма бездна.

32 И аз, като канал из река и като водопровод, излях се в рая.

33 Казах: ще полея градината си и ще напоя лехите си.

34 p  И ето, каналът ми стана река, и реката ми стана море.

35 q  И ще светя с учение като с утринна светлина, и надалеч ще го покажа;

36 r  и ще изливам учението като пророчество и ще го оставя във вечни родове.“

37 Виждате, че аз съм се трудил не само за себе си, но и за всички, които дирят премъдрост.
Copyright information for BulOrth