Sir 28

1 a  О тмъстителният ще получи отмъщение от Господа, Който не ще забрави греховете му.

2 b  Прости на ближния си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете.

3 Човек към човека гняв има, а от Господа прошка проси;

4 c  към подобния на себе си човек той няма милосърдие, а се моли за своите грехове;

5 сам, бидейки плът, питае злоба: кой ще очисти греховете му?

6 d  Помни края и престани да враждуваш: помни изтлението и смъртта и пази заповедите;

7 e  помни заповедите и не бъди злобен към ближния;

8 помни завета на Всевишния и презирай невежеството.

9 Въздържай се от свада, и ще намалиш греховете:

10 защото раздразнителен човек разпаля свада; човек грешник ще смущава приятели и сее раздор между ония, които живеят в мир.

11 f  От каквото вещество е огънят, тъй и ще се разгори;

12 g  и каквато е силата на човека, такъв ще бъде и гневът му, и наспоред богатството ще се усили яростта му.

13 Гореща препирня огън разпаля, а гореща свада кръв пролива.

14 h  Ако подухаш искра, тя ще се разпали, ако пък плюнеш върху нея, ще угасне: едното и другото излиза от твоите уста.

15 Да бъдат проклети клюкар и двуезичник, защото те са погубили мнозина, които са живели в тишина;

16 i  трети език е поколебал мнозина и ги е изпъждал от народ към народ,

17 разорявал е укрепени градове и е струполясвал къщи на велможи;

18 трети език е изпъдил доблестни жени и ги е лишил от трудовете им;

19 който го слуша, не ще намери покой и не ще живее в тишина.

20 j  Удар от бич резки прави, а удар от език кости троши;

21 мнозина са паднали от остър меч, но не толкоз, колкото са паднали от език;

22 честит, който се е укрил от него, който не е изпитвал яростта му, който не е мъкнал хомота му и не е бил свързан с веригите му;

23 защото хомотът му е хомот железен, и веригите му са вериги медни;

24 люта смърт е неговата смърт, и самият ад е по-добър от него.

25 Той не ще овладее благочестивите, и те не ще изгорят в неговия пламък;

26 които оставят Господа, ще паднат в него; в тях той ще се разгори и не ще угасне: той ще бъде проводен върху им като лъв, и като леопард ще ги изтреби.

27 Виж, огради имота си с тръни,

28 свържи среброто си и златото,

29 k  и за думите си направи теглилка и мярка, а за устата си – врата и ключалка.

30 Пази се да се не спънеш чрез тях и да не паднеш пред ония, които кроят зло.
Copyright information for BulOrth