Sir 3

1Д еца, послушайте мене, който съм баща, и постъпвайте така, за да се спасите,

2 защото Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете.

3 a  Който почита баща си, ще се очисти от грехове,

4 и който уважава майка си, е като оня, който придобива съкровища.

5 Който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъде чут.

6 Който уважава баща си, ще дългоденствува, и който слуша Господа, ще успокои майка си.

7 Който се бои от Господа, ще почете баща си и като на господари ще послужи на тия, които са го родили.

8 b  С дела и думи почитай баща си и майка си, за да ти дойде от тях благословия,

9 c  защото бащина благословия утвърдява домовете на децата, а майчина клетва разрушава до основа.

10 Не търси слава в безчестието на баща си, защото безчестието на баща ти за тебе не е слава.

11 Славата на човека е от честта на баща му, и майка в безславие е позор за децата.

12 Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му.

13 Ако и да е отслабнал по ум, имай снизхождение и го не пренебрегвай, кога си в пълна сила,

14 защото милосърдие към баща не ще бъде забравено; въпреки всичките ти грехове твоето благосъстояние ще се увеличи.

15 В деня на твоята скръб ще си спомнят за тебе: както лед от топлина, тъй и твоите грехове ще се разтопят.

16 Който остави баща си, той е също като богохулник, и проклет от Господа е оня, който дразни майка си.

17 Синко, карай работите си с кротост, и ще бъдеш обичан от човек богоугоден.

18 d  Колкото си велик, толкова се смирявай, и ще намериш благодат у Господа.

19 e  Много има високи и славни, ала тайните се откриват на смирени,

20 защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя.

21 f  Не търси това, що е за тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е погоре от твоите сили.

22 Каквото ти е заповядано, за него размисляй; защото не ти е нужно онова, що е скрито.

23 g  При многото си занятия за излишното не се грижи: тебе е открито твърде много от човешкото знание;

24 защото мнозина са въведени в заблуда от своите предположения, и лукави мечти са поколебали ума им.

25 Който обича опасност, ще падне в нея;

26 h  упорито сърце най-накрая зло ще изпати;

27 упорито сърце ще бъде обременено със скърби, и грешникът ще прибави грехове към грехове.

28 i  Изпитните не служат за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е вкоренила в него.

29 j  Сърцето на разумния ще обмисли притчата, и ухо внимателно е желание на мъдрия.

30 k  Вода угася огнен пламък, и милостиня грехове очистя.

31 Който отплаща за благодеяния, той мисли за бъдещето и във време на падение ще намери опора.
Copyright information for BulOrth