b Сир. 7:25 .
c Дан. 14:7 .
d Сир. 20:4 .

Sir 30

1 a  К ойто обича сина си, нека по-често го наказва, за да се утешава отпосле с него.

2 Който поучава сина си, ще има помощ от него и между познайници ще се хвали с него.

3 Който учи сина си, възбужда завист у врага, а пред приятели ще се радва за него.

4 Умря баща му – и сякаш не е умирал, защото е оставил подире си подобен на себе си;

5 приживе той го е гледал и се е утешавал, и при смъртта си не се е натъжил;

6 за врагове той е оставил в него отмъстител, а за приятели – такъв, който въздава благодарност.

7 Който глези син, ще му превързва раните, и при всеки негов вик ще се вълнува сърцето му.

8 Необязден кон бива упорит, а син, оставен на волята си, става дързък.

9 Гали дете, и то ще те уплаши; играй с него, и то ще те натъжи.

10 Не се смей с него, за да не тъгуваш с него, и после да не скърцаш със зъби.

11 Не му давай воля в младини и не гледай през пръсти на неразумието му.

12 b  Навеждай врата му в младини и кърши ребрата му, докле е младо, за да не би, като стане упорито, да ти бъде непокорно.

13 Учи сина си и труди се над него, за да нямаш огорчения от неприличните му постъпки.

14 По-добре сиромах, здрав и крепък на сила, нежели богат с изнурено тяло:

15 здравето и благосъстоянието на тялото е по-скъпо от всяко злато, и яко тяло е по-добро от безбройно богатство;

16 няма богатство по-добро от телесно здраве, и няма радост по-висока от сърдечна радост;

17 по-добре смърт, нежели скръбен живот или постоянна болест.

18 Сладкиши, поднесени на затворени уста, е също каквото ястия, сложени на гроб.

19 c  Каква полза за идола от жертвите? Той нито яде, нито може да мирише;

20 така гоненият от Господа,

21 d  като гледа с очи и като пъшка, прилича на скопец, който прегръща девица и въздиша.

22 e  Не се предавай на скръб с душата си и не се мъчи със своята мнителност;

23 f  веселостта на сърцето е живот на човека, и радостта на мъжа е дългоденствие,

24 обичай душата си и утешавай сърцето си и отмахвай от себе си скръбта,

25 g  защото скръбта мнозина е убила, а полза от нея няма.

26 h  Ревнивост и гняв съкращават дните, а грижа докарва преди време старост.

27 Открито и добро сърце се грижи и за своето ядиво.
Copyright information for BulOrth