Sir 32

1А ко са те поставили старейшина на гощавка, не се възгордявай; бъди между другите като един от тях:

2 погрижи се за тях и после седни. И кога изпълниш всичката си работа, заеми мястото си,

3 за да им се порадваш и за добрата разпоредба венец да получиш.

4 a  Разговора води ти, старейшино, – защото това на тебе прилича, –

5 с основно знание, и не забранявай музика.

6 b  Кога слушат, не протакай разговора и безвременно не мъдрувай.

7 Каквото е рубинов печат в златно украшение, такова е благозвучието на музика в гощавка при вино;

8 каквото е смарагдов печат в златна обкова, такова е приятността на песни при вкусно вино.

9 Кажи, момко, ако потрябва, само две думи, кога бъдеш запитан;

10 кажи главното, много в малко думи. Бъди като знаещ и, заедно с това, като умеещ да мълчи.

11 Всред велможи недей се равни с тях и, кога говори друг, ти много не говори.

12 Пред гръм иде светкавица, а пред срамежлив върви благоразположение.

13 Ставай навреме и не бъди последен; бързай дома и се не спирай.

14 Там се забавлявай и работи, каквото ти се нрави; ала не съгрешавай с горделива дума.

15 c  И затова благославяй Оногова, Който те е сътворил и Който те насища със Своите блага.

16 d  Който се бои от Господа, ще приеме поука, и които от ранно утро се обръщат към Него, ще придобият Неговото благоволение.

17 e  Който търси закона, ще се насити от него, а лицемерец ще се препъне о него.

18 Които се боят от Господа, ще намерят съд и като светлина ще разпалят правосъдието.

19 Грешен човек отбягва от изобличение и намира извинение, съгласно със своето желание.

20 Човек разсъдлив не пренебрегва размишление, а неразсъдлив и горд не трепва от страх и след като е направил нещо без размишление.

21 Без разсъждение не прави нищо, и кога направиш, не се разкайвай.

22 f  Не ходи по път, дето има развалини, за да се не спънеш о камък;

23 g  не се доверявай и на равен път; пази се дори и от децата си.

24 h  Във всяко дело вярвай на душата си; и това е пазене на заповедите.

25 i  Който вярва на закона, е внимателен към заповедите, и който се надява на Господа, не ще претърпи вреда.
Copyright information for BulOrth