Sir 34

1 a  П разни и лъжливи надежди има у безразсъден човек, и сънни бълнувания окриляват глупци.

2 Какъвто е оня, който прегръща сянка, или тича подир вятъра, такъв е и тоя, който вярва в сънища.

3 Сънищата са досущ това, което е подобието на лице спрямо лице.

4 b  От нечисто какво може да бъде чисто, и от лъжливо какво може да бъде истинско?

5 Гадание, белези и сънища са суета, и сърцето се пълни с мечти като у родилка.

6 c  Ако не бъдат проводени от Всевишния за вразумяване, не ги взимай присърце.

7 Сънищата са вкарали мнозина в заблуда, и които са се надявали на тях, паднали са.

8 d  Законът се изпълнява без измама, и мъдростта в устата на верните се усъвършенствува.

9 Учен човек знае много, и многоопитен изказва знание.

10 Който не е имал опит, той малко знае; а който е странствувал, той е умножил знанието си.

11 Много видях в моето странствуване, и зная повече от това, колкото говоря.

12 Много пъти бях в опасност от смърт и се спасявах благодарение на опита.

13 e  Духът на ония, които се боят от Господа, ще живее, защото тяхната надежда е в Оногова, Който ги спасява.

14 f  Който се бои от Господа, от нищо не ще се уплаши и убои, защото Той е негова надежда.

15 g  Блажена е душата на оногова, който се бои от Господа! Кой го поддържа, и кой е негова опора?

16 h  Очите на Господа са върху ония, които Го обичат. Той е силна защита и яка опора, бранило от пек и бранило от пладнешки жар, предпаза от спъване и защита от падение;

17 Той възвисява душата и просвещава очите, дава изцеление, живот и благословение.

18 i  Който принася жертва от неправедна печалба, на такъв приносът е подигравка, и даровете на беззаконните са неблагоугодни;

19 j  Всевишният не благоволи към приносите на нечестиви и с много жертви не се умилостивява за техните грехове.

20 k  Каквото е оня, който закаля жертва син пред баща му, такова е и оня, който принася жертва от имота на сиромаси.

21 l  Хлябът на сиромасите е живот за тях: който го отнима, е кръвопиец.

22 m  Който отнима прехраната на ближен, убива го, и който лишава наемник от заплата, кръв пролива.

23 Кога един гради, а друг разваля, какво ще получат те за себе си, освен умора?

24 Кога един се моли, а друг проклина, кому гласа ще чуе Всемощният?

25 n  Ако някой се измие от осквернение с мъртъв и пак се допира до него, каква полза от умиването му?

26 o  Тъй е човек, който пости за греховете си и пак отива и прави същото; кой ще чуе молитвата му, и каква полза ще получи, задето се е смирявал?
Copyright information for BulOrth