Sir 4

1 a  С инко, не отказвай да пригледваш сиромаха и не измъчвай с очакване очите на нужделиви;

2 b  не наскърбявай гладна душа и не огорчавай човека в неговата оскъдия;

3 c  не смущавай огорчено вече сърце и не отлагай да даваш на нужделив;

4 не отказвай на угнетен, който моли за помощ, и не отвръщай лице от сиромах;

5 d  не отвръщай очи от просещ и не давай на човека повод да те кълне;

6 защото, кога той в тъга на душата си те проклина, Оня, Който го е сътворил, ще чуе молбата му.

7 e  В събрание старай се да бъдеш приятен, и пред по-горни навеждай глава;

8 прикланяй ухо към сиромаха и отговаряй му засмяно, с кротост;

9 f  избавяй обиждания от ръката на оногова, който го обижда, и не бивай малодушен, кога съдиш;

10 g  на сираци бъди като баща, и на майка им – намясто мъж:

11 h  и ще бъдеш като син на Вишния, и Той ще те възлюби повече, нежели майка ти.

12 Премъдростта въздига синовете си и подкрепя ония, които я търсят:

13 който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост;

14 i  който я владее, ще наследи слава, и, където и да отиде, Господ ще го благослови;

15 които ней служат, служат на Светия, и които нея обичат, тях Господ обича;

16 j  който я слуша, народи ще съди, и който ѝ дава внимание, уверено ще живее;

17 който ѝ се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят;

18 защото изпървом тя ще тръгне с него по кривулести пътища, ще напрати върху него страх и боязън

19 k  и ще го мъчи със своето водене, докле се не увери в душата му и го не изпита със своите устави;

20 но после тя ще излезе при него на правия път, ще го зарадва

21 и ще му открие тайните си.

22 Кога кривне от пътя, тя го напуща и го отдава в ръцете на неговото падение.

23 l  Наблюдавай времето и пази се от зло –

24 и няма да се посрамиш за душата си:

25 m  има срам, който води към грях, и има срам, който е слава и благодат.

26 Не бивай лицеприятен против душата си и не се срамувай за твоя вреда.

27 Не задържай думата, кога тя може да помогне:

28 защото в думата се познава мъдростта, и в речта на езика – знанието.

29 n  Не противоречи на истината и срамувай се от невежеството си.

30 o  Не се срамувай да изповядваш греховете си и не възпирай течението на реката.

31 Не се подчинявай на глупав човек и не взимай страната на силния.

32 p  Подвизавай се до смърт за истината – и Господ Бог ще надвие за тебе.

33 Не бивай бърз на език, мързелив и нехаен в делата си.

34 Не бивай като лъв в къщата си и подозрителен към слугите си.

35 q  Да не бъде ръката ти протегната за взимане и свита за даване.
Copyright information for BulOrth