Sir 42

1 a  Н е се срамувай ето от какво и за лицеприятие не греши:

2 b  не се срамувай да изпълняваш точно закона на Всевишния и завета и съда, за да дадеш правосъдие на нечестивец,

3 да се препираш с другар и с чужденец и да даваш наследство на приятели;

4 не се срамувай от точност в теглилки и мерки, – много ли, малко ли печелиш,

5 c  от безпристрастие в купуване и продажба, от строго възпитание на децата и разкървяване реброто на лош слуга.

6 При лоша жена добре е да имаш печат, и дето има много ръце, там заключвай.

7 Ако нещо даваш, давай по сметка и с теглилка и върши всяко даване и вземане по запис.

8 Не се срамувай да вразумяваш неразумен и глупав и престарял, който се надваря с млади, – и ще бъдеш наистина благовъзпитан и ще заслужиш одобрение от всеки човек.

9 d  Дъщеря за бащата е постоянна тайна грижа; грижата за нея отпъжда съня: в младините ѝ – да не би да прецъфти, а след омъжването ѝ – да не би да омръзне;

10 в моминството ѝ – да не би да се оскверни и стане бременна в бащината си къща; след омъжване – да не би да наруши съпружеската вярност, и в съжителство с мъжа си – да не остане безплодна.

11 e  Над безсрамна дъщеря усили надзора, за да те не направи гавра на враговете, притча в града и укор в народа и да те не посрами пред обществото.

12 f  Не гледай на човешка хубост и не седи между жени:

13 g  защото, както из дрехите излиза молец, тъй и от жената – женско лукавство.

14 По-добре лош мъж, нежели ласкава жена, – жена, която посрамя до позор.

15 h  Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. По словото на Господа са се явили делата Му:

16 светлото слънце гледа на всичко, и цялото му действие е пълно със слава Господня.

17 И на светиите не е предоставил Господ да разгласят за всичките Му чудеса, които Господ Вседържител е утвърдил, за да стои вселената твърдо в Неговата слава.

18 i  Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки; защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века,

19 j  като възвестява минало и бъдеще и като открива дирите на скритото;

20 не Го отминува никой помисъл, и не ще се укрие от Него ни една дума.

21 k  Той е извършил великите дела на Своята премъдрост и пребъдва преди века и довека:

22 l  Той не се е уголемил, нито намалил, и не е искал никакъв съветник.

23 Колко са желани всичките Му дела, ако и да можем да ги видим само като искри!

24 Те всички живеят и пребъдват вовеки за всякакви потребности, и всички се покоряват Нему.

25 m  Те всички са двойни, едно спроти друго, и нищо не е сътворил Той несъвършено:

26 едно поддържа благото на друго, – и кой ще се насити да гледа славата Му?
Copyright information for BulOrth