Sir 44

1Д а възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род:

2 много славни дела Господ е явявал чрез тях със Своето величие отвека.

3 Това са били първенци в своите царства и прочути по сила мъже; те са давали разумни съвети, възвестявали са чрез пророчества;

4 те са били ръководители на народа в съвещания и книжно обучение.

5 Мъдри думи имало в тяхното учение; те изнамерили музикални напеви и чрез писмо са предали песните.

6 Люде богати, надарени със сила, те мирно живеели в своите жилища.

7 Те всички били уважавани между племената си и в своите дни са били за слава.

8 Между тях има такива, които са оставили след себе си име да разглася тяхната хвала; има и такива, за които не е останал спомен, които са изчезнали, като да не са съществували, и станали като да не са били, а след тях и децата им.

9 Но те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят.

10 В тяхното семе пребъдва добро наследство; техните потомци са в заветите;

11 a  семето им ще устои, и децата им – поради тях;

12 семето им ще пребъде довека, и славата им не ще се изтреби;

13 b  телата им са погребани в мир, и имената им живеят в родовете;

14 народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.

15 c  Енох угоди Господу и биде взет на небето, като стана образ на покаяние за всички родове.

16 d  Ной биде намерен съвършен, праведен; във време на гнева той биде умилостивение;

17 затова той стана остатък на земята, когато беше потоп;

18 e  с него биде заключен вечен завет, че никоя плът не ще се изтреби вече чрез потоп.

19 f  Авраам е великият отец на много народи, и не е имало нему подобен по слава;

20 g  той запази закона на Всевишния и в завет беше с Него,

21 h  и върху своята плът утвърди завета и в изпитанието се показа верен;

22 i  затова Господ с клетва му обеща, че в неговото семе ще се благословят всички народи;

23 j  обеща да го умножи като праха на земята, и да възвиси семето му като звездите, и да им даде наследство от море до море и от реката до края на земята.

24 k  И на Исаака, заради баща му Авраама, Той тъй също потвърди благословението на всички люде и завета;

25 l  и то се спря върху главата на Иакова:

26 m  Той го щедро обсипа със Своите благословения и му даде наследие земята, отдели нейните дялове и ги раздели между дванайсетте колена,

27 n  и произведе от него мъж на милостта, който придоби любов в очите на всяка плът.
Copyright information for BulOrth