Sir 45

1А тоя мъж бе възлюбеният от Бога и от човеците Моисей, чиято памет е благословена.

2 Той го изравни по слава със светиите и го възвеличи с дела за страх на враговете;

3 a  Той с думата му прекратяваше чудесни личби, прославяше го пред лицето на царе, даваше чрез него заповеди към народа му и му показваше от Своята слава.

4 За неговата вярност и кротост Той го освети, избра Си го от всички люде,

5 b  удостои го да слуша Неговия глас, въведе го в мъгла

6 c  и му даде лице с лице заповеди, закон на живота и знания, за да научи Иакова на завета, и Израиля – на Неговите наредби.

7 d  Той възвиси Аарона, – нему подобен светия, брат негов, от Левиево коляно, –

8 свърза с него вечен завет и му даде свещенство у народа; Той го благослови с особено украшение и го опаса с пояса на славата;

9 e  Той му надяна висше украшение и го облече с богати одежди, –

10 в долна дреха, с подир и ефод, –

11 f  и го окръжи със златни ябълки и с твърде много звънчета, които да издават при ходенето му звук, та да направят да се слуша в храма звън за напомнюване на синовете на Неговия народ;

12 облече го със света дреха от злато и хиацинтова вълна и от препреден висон – художествена работа, с думата на съда, с урим и тумим, –

13 с червен плат – изкусна работа, с многоценни камъни, изрязани като печат, в златно кръжило, работа на каменорезец, с изрязани за спомен начертания на имена според броя на Израилевите колена;

14 g  на кидара му – златен венец, знак на светиня, слава на достоинство: величествено украшение, дело на изкуството, желано за очите.

15 Преди него не е имало това отвека:

16 който не принадлежал към неговото племе, не се обличал тъй, а само синовете му и потомците му през всички времена.

17 Жертвите им се принасят всеки ден винаги по два пъти.

18 h  Моисей му ръце напълни и го помаза със свет елей:

19 i  нему и на неговото семе е отредено във вечен завет, през дните на небето, да служат Господу и заедно да свещенодействуват и да благославят народа Му с Неговото име;

20 Господ избра него от всички живи, за да Му принася жертва, кадило и благоухание, за спомен, че се е умилостивил над Своя народ;

21 Той му даде Своите заповеди и власт в съдебни наредби, за да учи Иакова на откровения и да поучава Израиля в Неговия закон.

22 j  Против него въстанаха чужди, и му завидяха в пустинята людете, които се присъединиха към Датана и Авирона, и сбирщината на Корея в ярост и гняв;

23 k  Господ видя, и Нему биде неугодно това, – и те загинаха от гневна ярост.

24 l  Той стори над тях чудо, като ги изтреби с пламъка на Своя огън.

25 И умножи славата на Аарона и му даде наследие – отдели им първоберките от плодовете:

26 преди всичко приготви им хляб за насита, защото те ядат и Господните жертви, които Той даде нему и на семето му;

27 m  но той не бива да има наследие в земята на народа, и няма за него дял между народа, защото Той Сам е негов дял и наследие.

28 n  Също и Финеес, Елеазаров син, е трети по слава, защото бил ревностен към страха Господен и, когато отпаднал народът, устоял в добро разположение на душата си и умилостивил Господа към Израиля;

29 o  затова бил сключен с него мирен завет, за да бъде той предстоятел на светиите и на своя народ, та нему и на семето му да принадлежи достоинството на свещенството вовеки.

30 p  Както по завета с Давида, син на Иесея от Иудино коляно, царското наследие преминувало от син към син, тъй и наследието на свещенството принадлежало на Аарона и на семето му.

31 Нека Бог ни даде мъдрост в нашето сърце – да съдим народа Му справедливо, та да не погинат благата им, и тяхната слава да пребъде в родовете им.
Copyright information for BulOrth