Sir 46

1 a  С илен беше в битките Иисус Навин и беше приемник на Моисея в пророчествата.

2 Наспоред името си, той беше велик в спасението на Божиите избраници, когато отмъстяваше на въставалите врагове, за да въведе Израиля в наследието му.

3 b  Колко той се прослави, когато подигна ръцете си и простря меч срещу града!

4 Кой преди него тъй е стоял? Защото той води войни Господни.

5 c  Нали с негова ръка биде спряно слънцето, и един ден биде като два?

6 Той викна към Всевишния Владика, когато от всички страни го бяха притиснали врагове, – и Великият Господ го чу:

7 град от камъни с мощна сила Той хвърли върху враждебния народ и погуби противниците по склона на планината,

8 за да познаят езичниците всеоръжието на Иисуса Навина и че неговата война беше пред Господа, а той само следваше подир Всемогъщия.

9 d  И в дните на Моисея той извърши добро дело, той и Халев, Иефониев син, – с това, че те противостояха на враждуващите, удържаха народа от грях и уталожиха лошия ропот.

10 e  И те само двама от шестстотин хиляди пътуващи бяха спасени, за да въведат народа в наследие – в земята, дето тече мед и мляко.

11 f  И даде Господ на Халева сила, която се запази в него до старост, – за да възлезе на високото място на земята, и семето му получи наследие,

12 за да видят всички синове Израилеви, че е добро да се следва подир Господа.

13 Тъй и съдиите, всеки по своето име, – чието сърце се не заблуждаваше, и които не се отвръщаха от Господа, – споменът за тях да бъде с благословение!

14 g  Да процъфтят костите им от своето място,

15 и името им да премине към синовете им за тяхна прослава!

16 h  Възлюбеният от своя Господ Самуил, пророк Господен, основа царство и помаза царе за своя народ;

17 i  той съди народа по закона Господен, и Господ посети Иакова;

18 j  по своята вяра той беше истински пророк, и по думите му се познаваше верността на предвиждането.

19 k  Той викна към Всемогъщия Господ, когато враговете отвред го притискаха, и принесе в жертва агне млечниче,

20 l  и Господ изгърмя от небето и със силен шум направи да се чуе гласът Му;

21 и изтреби тирските вождове и всички князе филистимски.

22 m  Още преди времето на вечното свое успокоение той засвидетелствува пред Господа и Негови я помазаник: „имот, ни дори обувки, не съм взел от никого“, и никой го не укори.

23 n  Той пророкува и след смъртта си, и предсказа на царя смъртта му, и в пророчество възвиси от земята гласа си, че ще бъде изтребен беззаконният народ.
Copyright information for BulOrth