Sir 7

1Н е прави зло, и зло не ще те постигне;

2 бягай от неправда, и тя ще се отклони от тебе.

3 a  Синко, не сей по браздите на неправдата, и не ще пожънеш от тях седморно повече.

4 b  Не искай от Господа власт, нито от царя – почетно място.

5 c  Не се оправдавай пред Господа и не мъдрувай пред царя.

6 Не ламти да станеш съдия, да не би да се покажеш безсилен да съкрушиш неправдата, да не би да се уплашиш някога от лицето на силния и да не хвърлиш сянка върху твоята правота.

7 Не греши против градското общество и не унижавай себе си пред народа.

8 Не притуряй грях към грях, защото нито за един не ще останеш ненаказан.

9 d  Не казвай: „Той ще погледне милостно към многото ми дарове и, кога ги принеса на Бога Вишни, Той ще ги приеме“.

10 e  Не бивай малодушен в молитвата си и не се отказвай да даваш милостиня.

11 f  Не се присмивай на човек, който се намира в душевна тъга; защото има Кой да смирява и Кой да въздига.

12 Не измисляй лъжа против брата си, и не прави същото против приятел.

13 Не искай да говориш каква и да било лъжа; защото нейното повтаряне не ще послужи за добро.

14 g  В събрание от по-стари много не говори, и не повтаряй думите в молбата си.

15 h  Не се отвръщай от тежка работа и от земеделие, което е установено от Вишния.

16 Не се причислявай към множеството на грешниците.

17 i  Дълбоко смири душата си.

18 j  Помни, че гневът не закъснява,

19 k  че наказанието на нечестивия е огън и червей.

20 l  Не менявай приятел за съкровище, и еднокръвен брат – за офирско злато.

21 Не напущай умна и добра жена, защото нейното достойнство е по-драгоценно от злато.

22 m  Не обиждай слуга, който се труди усърдно, нито наемник, който ти е от душа предаден.

23 Нека душата ти обича разумния слуга, и му не отказвай свобода.

24 n  Имаш ли добитък, наглеждай го и, ако ти е полезен, имай го.

25 o  Имаш ли синове, учи ги и от детинство навеждай шията им.

26 p  Имаш ли дъщери, имай грижа за целомъдрието им и не им показвай весело лице.

27 Омъжи дъщеря, и ще направиш велико дело, и подари я на разумен мъж.

28 Имаш ли си жена по душа, не я пъди.

29 q  Почитай баща си от все сърце и не забравяй родилните болки на майка си.

30 Помни, че ти си роден от тях: и какво можеш им даде, както са дали те на тебе?

31 r  С всичката си душа благоговей пред Господа и уважавай Неговите свещеници:

32 с все сила обичай твоя Творец и не оставяй Неговите служители.

33 s  Бой се от Господа, и почитай свещеника и давай му частта, както ти е заповядано:

34 t  първоберки, и за грях, и дажбата плешка, и жертва за освещение, и първоберки за светиите.

35 u  И към сиромаха простирай ръката си, за да бъде благословията ти съвършена.

36 v  Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост.

37 w  Не отбягвай плачещи, и тъжи с натъжени.

38 x  Не се лени да посещаваш болен, защото ти ще бъдеш обикнат за това.

39 y  Във всичките си работи помни за твоя край, и вовеки не ще съгрешиш.
Copyright information for BulOrth