Sir 9

1 a  Н е бъди ревнив към жената на сърцето си и не ѝ давай лош урок против тебе самия.

2 b  Не отдавай на жена си твоята душа, за да не въстане против властта ти.

3 c  Не се срещай с развратна жена, за да не паднеш някак в нейните примки.

4 d  Не се заседявай дълго с певица, за да не бъдеш пленен от нейното изкуство.

5 e  Не се заглеждай в девица, за да се не съблазниш от нейните прелести.

6 f  Не отдавай на блудница душата си, за да не изгубиш наследството си.

7 Не обглеждай улиците на града и не скитай по пустите му места.

8 g  Отвръщай око от хубавица жена и не се заглеждай в чужда хубост.

9 h  Мнозина са се отбили от пътя чрез женска хубост: от нея като огън се разпаля страстта.

10 С омъжена жена никак да не седиш и не оставай с нея на гощавка при вино,

11 за да се не склони душата ти към нея, и да се не подплъзнеш духом в погибел.

12 i  Не оставяй стар приятел, защото новият не може да се сравни с него:

13 j  нов приятел е също като ново вино: кога стане то старо, с наслада ще го пиеш.

14 k  Не завиждай на славата на грешник, защото не знаеш, какъв ще бъде краят му.

15 Не одобрявай това, що нечестивци одобряват; помни, че те до самия ад не ще се поправят.

16 Дръж се далеч от човек, който има власт да умъртвява, и не ще те смущава смъртен страх;

17 ако ли пък се сближаваш с него, – не сбърквай, за да ти не отнеме живота:

18 знай, че посред примки ходиш и по зъберите на градски стени вървиш.

19 По силата си узнавай ближните и се съветвай с мъдрите.

20 Разсъждавай с разумни, и всяка твоя беседа да бъде в закона на Вишния.

21 С тебе да вечерят праведни мъже, и славата ти да бъде в страх Господен.

22 Изделието се хвали по ръката на художника, а управителят на народа се счита за мъдър по думите си.

23 l  В града се боят от дръзкия на език и мразят оногова, който не мисли, кога говори.
Copyright information for BulOrth