Song of Solomon 1

1 a  В ъзлюбената. Нека ме целува той с целувки на устата си! Защото неговите милувки са по-добри от вино.

2 b  От благоуханието на твоите мазила името ти е като разлято миро; затова те обичат момите.

3 c  Влечи ме, ще се затечем подире ти; – царят ме въведе в чертозите си, – ще се възхищаваме и ще се радваме с тебе, ще хвалим твоите милувки повече от вино. Заслужено те обичат!

4 d  Дъщери иерусалимски! черна съм, но съм хубава като шатри кидарски, като Соломонови завеси.

5 e  Не гледайте ме, че съм мургава, защото слънцето ме е ожурило: майчините ми синове ми се разсърдиха, туриха ме лозята да пазя – моето собствено лозе не запазих.

6 f  Кажи ми ти, когото обича душата ми: де пасеш? де пладнуваш? Защо да съм като скитница край стадата на твоите другари?

7 g  Хор. Ако не знаеш това, о, най-хубава между жените, то върви си подир овците и си паси яретата покрай пастирските шатри.

8 h  Възлюбеният. Оприличил съм те на моята кобилка във фараоновата колесница, моя любезна!

9 i  Прекрасни са твоите ланити под висулките, твоята шия – с огърлиците;

10 ще ти направим златни висулки със сребърни титрейки.

11 Възлюбената. Докле царят беше на трапезата, моят нард издаваше благоуханието си.

12 Смирнова китка е моят възлюбен: стои на гърдите ми.

13 j  Моят възлюбен ми е като кипрова китка в Енгедските лозя.

14 k  Възлюбеният. О, хубава си, мила моя, хубава си! имаш очи гълъбови.

15 Възлюбената. О, хубав си, мой мили, и любезен! И леглото ни е – зеленина.

16 Възлюбеният. Покривите на къщите ни са кедри, потоните ни – кипариси.
Copyright information for BulOrth