Song of Solomon 5

1 a  В ъзлюбеният. Дойдох в градината си, сестрице невесто, обрах си смирната с моите аромати, ядох си медените пити с моя мед, пих си виното с моето мляко. Яжте, другари, пийте, драги, и се насищайте!

2 b  Възлюбената . Заспала съм, но сърцето ми е будно; ето, гласът на моя възлюбен, който чука: отвори ми, сестро, моя мила, моя гълъбице, моя съвършена! защото главата ми е цяла с роса покрита, и къдрите ми – с нощна влага.

3 Съблякла съм хитона си, пак ли да го обличам? Умила съм нозете си, как да ги калям?

4 Моят възлюбен протегна ръка през пролуката, и сърцето ми се развълнува от него.

5 Станах да отворя на моя възлюбен; от ръцете ми капеше смирна, от пръстите ми капеше благоуханна смирна върху дръжката на ключалката.

6 c  Отворих на моя възлюбен, а моят възлюбен беше си отишъл. Душата ми примря, докле той говореше; търсих го, но го не намерих; виках го, но ми се не обаждаше.

7 d  Срещнаха ме стражарите, които обикалят града, набиха ме, израниха ме; снеха ми булото тия, които пазеха стените.

8 e  Заклевам ви, дъщери иерусалимски! Ако срещнете моя възлюбен, да му кажете, че изнемогвам от любов.

9 Хор. С какво е твоят възлюбен подобър от другите възлюбени, о, най-хубава между жените? С какво твоят възлюбен е по-добър от другите, че ни тъй заклеваш?

10 f  Възлюбената. Моят възлюбен е бял и румен, личен между десет хиляди други;

11 главата му – чисто злато; къдрите му – вълнисти, черни като врана;

12 g  очите му – като гълъби край водни потоци, къпещи се в мляко, седещи в доволство;

13 h  бузите му – ароматен цветник, лехи с благовонни билки; устните му – крин, от който капе чиста смирна;

14 ръцете му – златни валяци, обсипани с топази; коремът му – като изваяние от слонова кост, обложено със сапфири;

15 i  нозете му – мраморни стълбове, поставени върху златни подножки; изглед има като Ливан, величествен е като кедър;

16 j  устата му – сладост, и цял той е прелест. Ето кой е моят възлюбен, и ето кой е другарят ми, дъщери иерусалимски.
Copyright information for BulOrth