Song of Solomon 6

1 Х ор . Къде отиде твоят възлюбен, о, най-хубава между жените? Накъде свърна твоят възлюбен? ние ще го потърсим с тебе.

2 a  Възлюбената. Моят възлюбен отиде в градината си, в ароматните цветници, за да пасе в градините и да бере кринове.

3 b  Аз принадлежа на моя възлюбен, а моят възлюбен – на мене; той пасе между криновете.

4 c  Възлюбеният. Хубава си, моя мила, като Тирца, прелестна като Иерусалим, страшна като войнство със знамена.

5 Отвърни очите си от мене, защото ме вълнуват.

6 d  Косата ти е като стадо кози, кога слизат от Галаад; зъбите ти като стадо овци, кога излизат из къпалия, от които всяка с по две агънца, и ялова помежду им няма;

7 e  твоите ланити под къдрите ти са като две половинки нарови.

8 f  Има шейсет царици, осемдесет наложници и безброй моми,

9 g  но едничка е тя, гълъбицата ми, съвършената ми; едничка е тя на майка си, белязана у родителката си. Видяха я момите, и я възвеличиха, видяха я царици и наложници, и я възхвалиха:

10 h  „Коя е тая, що блещи като зора, хубава като месечина, светла като слънце, страшна като войнство със знамена?“

11 Слязох в ореховата градина да по гледам зелената долина, да видя, развила ли се е лозата, цъфнали ли са наровете?

12 Не зная, как душата ме влечеше към колесниците на големците от моя народ.
Copyright information for BulOrth