Titus 2

1 a  Т и пък говори онова, което е съгласно със здравото учение:

2 старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

3 b  стариците също да се държат свещенолепно: да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро,

4 за да вразумяват невестите да обичат мъжете и децата си,

5 c  да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули словото Божие.

6 Увещавай също младежите да бъдат целомъдри,

7 d  като във всичко представяш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почетност, непоквареност,

8 e  слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас.

9 f  Увещавай слугите, да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат,

10 не крадат, а показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител, Бога, във всичко.

11 g  Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,

12 h  като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век,

13 i  и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос,

14 j  Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.

15 Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт; никой да те не презира.
Copyright information for BulOrth