Titus 3

1 a  Н апомняй им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови за всяко добро дело,

2 b  никого да не хулят, да бъдат не свадливи, а тихи, и да показват всяка кротост към всички човеци.

3 c  Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразехме се един други.

4 d  А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога,

5 e  Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго,

6 f  Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител,

7 та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.

8 g  Верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците.

9 h  А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни.

10 Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж,

11 знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си.

12 Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам.

13 i  Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда.

14 j  Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни.

15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulOrth