Tob 1

1К нига за разказите на Товита, сина Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асииловия род, Нефталимово коляно,

2 a  който в дните на асирийския цар Енемесара бе взет в плен из Тисва, която се намира надясно от Кидий Нефталимов, в Галилея, над Асир. Аз, Товит, през всички дни на живота си ходих по пътя на истината и правдата

3 и правих много добрини на моите братя и на моя народ, който бе дошъл с мене в асирийската страна, в Ниневия.

4 Когато живеех в моята страна, в земята на Израиля, още като момък, цялото коляно на отца ми Нефталима бе се отцепило от иерусалимския дом, избран от всички Израилеви колена да принасят всички жертва там, дето е осветен храмът на жилището на Всевишния, и утвърден във всички родове навеки.

5 b  Както всички отцепили се колена принасяха жертва на Ваала и на юницата, тъй и домът на отца ми Нефталима.

6 c  Аз пък сам често ходех в Иерусалим на празниците, както с вечна наредба е заповядано на цял Израил с първоберки и с десятъци от земните произведения и с начатъци от овчата вълна,

7 и давах това на свещениците, синове Ааронови, за жертвеника: десятъка от всички произведения давах на Левиевите синове, които служеха в Иерусалим; другия десятък продавах, и всяка година ходех и го харчех в Иерусалим;

8 а третия давах, комуто трябваше, както ми заповяда Девора, бащина ми майка, когато след баща си останах сирак.

9 d  Когато станах мъж, взех за жена Ана, от бащиния наш род, и родих от нея Товия.

10 Когато бях отведен пленник в Ниневия, всички мои братя и мои еднородци ядяха от езическите ястия,

11 e  но аз пазех душата си и не ядях,

12 защото помнех Бога от все душа.

13 И подари ми Всевишният милост и благоволение пред Енемесара, и аз бях у него доставчик;

14 f  и ходих в Мидия, в Рага Мидийска, и дадох на Гаваила, брат на Гаврия, десет таланта сребро, за да го пази.

15 А когато умря Енемесар, вместо него се възцари син му Сенахирим, чиито пътища не бяха постоянни, и аз вече не можех да ходя в Мидия.

16 В дните на Енемесара аз правих много добрини на моите братя:

17 g  на гладни давах хляба си, на голи – дрехите си и. кога виждах някого от моя род умрял и хвърлен зад стената ниневийска, погребвах го.

18 h  Тайно погребвах и ония, които цар Сенахирим убиваше, когато, подгонен, се върна из Иудея. А той умъртви мнозина в яростта си. И царят диреше труповете, ала ги не намираха.

19 Един ниневиец отиде и обади на царя, че аз ги погребвам; тогава се скрих. Като узнах пък, че ме дирят да ме убият, от страх побягнах от града.

20 И разграбиха всичкия ми имот, и ми не остана нищо друго, освен жена ми Ана и син ми Товия.

21 i  Ала не се минаха петдесет дена, и двамата му сина го убиха и побягнаха в Араратските планини. И вместо него се възцари син му Сахердан, който постави братовия ми син Ахиахара-Анаила над цялото сметководство в царството си и над цялото домакинство.

22 Ахиахар ходатайствува за мене, и аз се върнах в Ниневия. Ахиахар пък беше и виночерпец, и пазител на пръстена, и домакин, и ковчежник; и Сахердан го постави втори след себе си; той беше братов ми син.
Copyright information for BulOrth