Wis 10

1 a  Т я е запазила първосъздадения отец на света, който беше сътворен самичък, и го е избавила от собственото му падение:

2 b  тя му е дала сила да владее над всичко.

3 c  А отстъпилият от нея неправедник в своя гняв загина от братоубийствена ярост.

4 d  Пак премъдростта заради него спаси земята, когато беше потопявана, като запази праведника чрез малко дърво.

5 e  Пак тя между народите, смесени в единомислие за зло, намери праведника и го заварди безукорен пред Бога, и го запази твърд в нежността му към сина.

6 f  Тя през време, когато загиваха нечестивците, спаси праведника, който избягна огъня, паднал върху пет града,

7 g  от които за свидетелство на нечестието остана да се дими пуста земя и растения, принасящи безвреме плод, и за паметник на невярна душа е солният стълб, който там стои.

8 Защото те, като презряха премъдростта, не само че повредиха на себе си, задето не познаха доброто, но и оставиха на живите спомен за безумието си, за да не могат скри това, в което се бяха заблудили.

9 А премъдростта спаси от неволя ония, които ѝ служеха.

10 h  Тя учеше на прави пътища побягналия от братов гняв праведник, показа му царството Божие и му дарува знанието на светиите, помагаше му в огорчения и обилно награди трудовете му.

11 i  Когато от користолюбие го увреждаха, тя застана пред него и го обогати,

12 j  запази го от враговете и го тури в безопасност пред ония, които коварствуваха против него, и в силната борба му даде победа, за да знае, че от всичко най-силно е благочестието.

13 k  Тя не остави продадения праведник, а го спаси от грях:

14 l  тя слиза с него в ямата, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт над ония, които го угнетяваха, показа, че са лъжци тия, що го обвиняваха, и му дари вечна слава.

15 m  Тя освободи светия народ и непорочното семе от народи притеснители,

16 n  влезе в душата на Господния служител и се опълчи против страшните царе с чудеса и личби.

17 o  Тя възнагради светиите за трудовете им, води ги по чуден път; и денем им беше закрила, а нощем – звездна светлина.

18 p  Тя ги преведе през Червено море и ги прекара през голяма вода,

19 а враговете им издави и ги изхвърли из дълбинето на бездната.

20 q  И тъй, праведниците завладяха оръжието на нечестивците и възпяха Твоето свето име, Господи, и единодушно прославиха Твоята победна ръка,

21 r  защото премъдростта отвори на неми устата и направи разбрани детските езици.
Copyright information for BulOrth