Wis 2

1 a  К оито умуват криво, думаха в себе си: кратък и печален е нашият живот, и човек не може се избави от смъртта, и никой не познава такъв, който да е освободил някого от ада.

2 b  Ние сме случайно родени и отпосле ще бъдем като че не сме били: диханието в ноздрите ни е дим, и думата – искра в движението на сърцето ни.

3 c  Кога тя угасне, тялото ще се обърне в прах, и духът ще се разпилее като рядък въздух;

4 d  и с време ще се забрави името ни, и никой няма да си спомни за делата ни; и животът ни ще премине като следа от облак, и ще се разпилее като мъгла, разгонена от лъчите на слънцето и отежняла от топлината му.

5 e  Защото животът ни е като кога сянка премине, и няма за нас връщане от смъртта: положен е печат и никой се не връща.

6 f  Затова нека се наслаждаваме от сегашните блага и да бързаме да се ползуваме от тоя свят като от младостта:

7 g  да се наситим със скъпоценно вино и благоухания, и пролетният цвят на живота да ни не отмине;

8 да се увенчаем с рози, преди да са увяхнали;

9 никой от нас да се не лишава от участие в нашата наслада; вредом да оставим следи от веселба, защото това е наш дял и наш жребий.

10 h  Да притесняваме сиромаха праведник, да не пожалим вдовици, и да се не срамим от многогодишните седини на старец.

11 Силата ни да бъде закон на правдата, защото безсилието се оказва безполезно.

12 i  Да нагласим примки за праведника, защото той ни е в тягост и се противи на делата ни, укорява ни за грехове против закона и хули ни за греховете на нашето възпитание;

13 j  обявява се за такъв, който има познание за Бога, и нарича себе си син на Господа,

14 k  пред нас той е изобличение на нашите помисли.

15 l  Тежко ни е и да го гледаме, защото неговият живот не е като живота на другите, и пътищата му се различават от нашите.

16 m  Той ни смята за гнусота и бяга от нашите пътища като от нечистотии, облажава края на праведните и хвалбиво нарича Бога свой баща.

17 n  Да видим, прави ли са думите му, и да изпитаме, какъв ще бъде краят му;

18 o  защото, ако тоя праведник е син Божий, Бог ще го защити и ще го избави от ръката на враговете.

19 p  Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението му и да видим кротостта му;

20 q  да го осъдим на безчестна смърт, защото, според думите му, имало кой да се грижи за него.

21 r  Тъй умуваха те, и се измамиха; защото злобата им ги беше заслепила,

22 s  и те не познаха тайните Божии, не очакваха награда за светост и не смятаха за достойни наградите на непорочните души.

23 t  Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие;

24 u  ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта, и я изпитват ония, които са от неговия дял.
Copyright information for BulOrth