Wis 3

1 a  А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне.

2 b  В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел,

3 c  и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир.

4 d  Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие.

5 e  И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него.

6 f  Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва.

7 g  Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище.

8 h  Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки.

9 i  Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

10 j  А нечестивците, както са умували, тъй и ще понесат наказание, задето са презрели праведника и отстъпили от Господа.

11 k  Защото, които презират мъдрост и поука, са нещастни, и тяхната надежда е суетна, и трудовете – безплодни, и делата – безполезни.

12 l  Жените им са несмислени и децата им лоши, проклет е родът им.

13 m  Блажена е оная бездеткиня, която не се е осквернила, която не е познала беззаконна постеля: тя ще получи плод, кога се награждават светите души.

14 n  Блажен е и скопецът, който не е сторил беззаконие с ръка и не е помислил лошо против Господа, защото нему ще се даде особена благодат на вярата и най-приятен дял в Господния храм.

15 o  Плодът на добрите трудове е славен, и коренът на мъдростта – неподвижен.

16 p  Децата на прелюбодейците ще бъдат несъвършени, и семето от беззаконна постеля ще изчезне.

17 q  Макар и да бъдат дълговечни, няма да ги смятат за нищо, и късната им старост ще бъде без почит.

18 Ако пък умрат скоро, не ще имат надежда и утеха на съдния ден;

19 r  защото ужасен е краят на неправедния род.
Copyright information for BulOrth