Wis 6

1З атова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища!

2 Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите!

3 a  От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.

4 b  Защото вие, бидейки служители на царството Му, не съдихте право, не пазихте закона и не постъпяхте по Божията воля.

5 c  Страшно и скоро ще ви се яви Той, – и съдът над управниците е строг,

6 защото малкият заслужава милост, а силните ще бъдат силно мъчени.

7 d  Господ на всички няма да се уплаши от лице и не ще се побои от величие, защото Той е сътворил и малък и велик и еднакво промисля за всички;

8 но управниците ги очаква строго изпитание.

9 И тъй, към вас, царе, са думите ми, за да се научите на премъдрост и да не падате.

10 Защото, които свето пазят светото, ще се осветят, и които са се научили на това, ще намерят оправдание.

11 Затова пожелайте силно думите ми, обикнете ги и научете се.

12 e  Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират я;

13 тя дори преваря ония, които искат да я познаят.

14 f  Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я намери да седи пред вратата му.

15 Да се мисли за нея вече е съвършенство на разума, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи,

16 g  защото тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно им се явява на пътищата, и при всяка мисъл се среща с тях.

17 h  Нейно начало е най искреното желание да се учиш,

18 i  а грижата да се учиш е любов; любовта пък е да пазиш законите ѝ; а да пазиш законите е залог за безсмъртие,

19 j  а безсмъртието приближава към Бога;

20 затова стремеж към премъдрост възвежда до царство.

21 k  И тъй, владетели на народите, ако ви се услаждат престоли и скиптри, почетете премъдростта, за да царувате довека.

22 А какво е премъдрост и как е произлязла тя, ще обадя,

23 l  и няма да скрия от вас тайните, а ще изследвам от самото раждане,

24 и ще открия нейното познаване, и не ще отмина от истината;

25 m  и не ще тръгна заедно с чезнещия от завист, защото такъв няма да има дял с премъдростта.

26 n  Многото мъдри са спасение за света; и разумен цар е добруване за народа.

27 Затова, учете се от думите ми, и ще придобиете полза.
Copyright information for BulOrth