Wis 7

1И аз съм човек смъртен, подобен на всички, потомък на първосъздадения, земнородения.

2 a  И аз бидох образуван в плът у майчина утроба през десет месеца, като се сгъстих в кръв от семето мъжево и от усладата, съединена със сън.

3 И аз, като се родих, задишах общия въздух и паднах на тая същата земя, първи глас издадох с плач, както всички;

4 отхраниха ме в пелени и с грижи,

5 b  защото ни един цар другояче не се е родил:

6 c  един за всички е входът в живота, и еднакъв е изходът.

7 d  Затова се молих – и биде ми даруван разум, виках – и слезе върху ми дух на премъдрост.

8 Аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли и богатството смятах за нищо пред нея;

9 e  драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.

10 Аз я обикнах повече от здраве и хубост и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва.

11 f  А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете ѝ;

12 аз се радвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница.

13 Без хитрост се научих, и без завист предавам, не скривам богатството ѝ,

14 g  защото тя е неизчерпно съкровище за людете; ползувайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога чрез даровете на учението.

15 Дано Бог ми дадеше да говоря, според както разбирам, и да мисля достойно за даруваното, понеже Той е ръководител към мъдрост и изправител на мъдрите.

16 h  Защото в Негова ръка сме и ние, и нашите думи, и всяко разбиране и изкуство да се работи.

17 i  Сам Той ми дарува истинско познание на това, що съществува, за да позная строежа на света и действието на стихиите,

18 началото, края и средата на времената, повратните смени и измененията на времената,

19 годишните кръгове и положението на звездите,

20 j  природата на животните и свойствата на зверовете, стремежа на ветровете и мислите на людете, отликите на растенията и силата на корените.

21 Познах всичко, и скрито и явно, защото ме научи премъдростта, художница на всичко.

22 k  Тя е дух разумен, свет, единороден, многочастен, тънък, лесноподвижен, светъл, чист, ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим,

23 l  благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, всевиждащ и проникващ всички умни, чисти, най-тънки духове.

24 m  Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение, и поради своята чистота през всичко преминава и прониква.

25 Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата Вседържителева, затова нищо осквернено не ще влезе в нея.

26 n  Тя е отраз на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му.

27 o  Едничка е тя, но всичко може и, пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и, минавайки от рода в род у светите души, приготвя Божиите приятели и пророци;

28 защото Бог никого не обича, освен оногова, който живее с премъдростта.

29 Тя е по-хубава от слънцето и превъзхожда множеството звезди; в сравнение със светлината тя е по-горе;

30 защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвива злобата.
Copyright information for BulOrth