Zechariah 1

1 a  Н а осмия месец, през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, син Адов:

2 разгневи се Господ на бащите ви с голям гняв;

3 b  затова кажи им: тъй казва Господ Саваот: обърнете се към Мене, казва Господ Саваот, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Саваот.

4 c  Не бъдете като бащите си, към които се провикваха предишните пророци, думайки: тъй казва Господ Саваот: обърнете се от лошите си пътища и от лошите си дела; но те не слушаха и не Ми дадоха внимание, казва Господ.

5 d  Бащите ви де са? па и пророците ще живеят ли вечно?

6 Но думите Ми и наредбите Ми, които заповядах на Моите раби – пророците, нима не постигнаха бащите ви? И те се обръщаха и казваха: както определи Господ Саваот да постъпва с нас по нашите пътища и по делата ни, тъй и постъпи с нас.

7 На двайсет и четвъртия ден от единайсетия месец, – това е месец шеват, – през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, Адов син:

8 e  видях през нощта: ето, един мъж на риж кон стои между мирти, които бяха в глъбнатината, а отзаде му рижи, сиви и бели коне;

9 f  и рекох: кои са те, господине мой? И рече ми Ангелът, който говореше с мене: ще ти покажа, кои са те.

10 И отговори мъжът, който стоеше между миртите, и рече: това са ония, които Господ прати да обикалят земята.

11 И те отговаряха на Ангела Господен, който стоеше между миртите и рекоха: обиколихме земята, и ето, цялата земя е населена и спокойна.

12 g  И отговори Ангелът Господен и рече: Господи Вседържителю! Докога няма да се смилиш над Иерусалим и над градовете Иудини, на които Ти се гневиш ето вече седемдесет години?

13 Тогава в отговор на Ангела, който говореше с мене, изрече Господ слова благи, слова утешителни.

14 h  И рече ми Ангелът, който говореше с мене: провъзгласи и кажи: тъй казва Господ Саваот: поревнувах Аз за Иерусалим и за Сион с голяма ревност;

15 и с голямо негодуване негодувам против народите, които живеят в покой, защото, когато Аз се малко разгневих, те усилиха злото.

16 i  Затова тъй казва Господ: Аз се обръщам към Иерусалим с милосърдие; в него ще се съгради Моят дом, казва Господ Саваот, и земемерна връв ще се протегне по Иерусалим.

17 j  Още провъзгласи и кажи: тъй казва Господ Саваот: отново градовете Ми ще се препълнят с блага, и Господ ще утеши Сион и пак ще избере Иерусалим.

18 И повдигнах очите си и видях: ето четири рога.

19 И рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това? Той ми отговори: това са роговете, които разпръснаха Иуда, Израиля и Иерусалим.

20 После Господ ми показа четирма работника.

21 И рекох: какво отиват да правят те? Той ми каза тъй: ония рогове разпръснаха Иуда, тъй че никой не може да подигне главата си; а тия дойдоха да ги изплашат, да отбият роговете на народите, които повдигнаха рога си против земята на Иуда, за да я разпръснат.
Copyright information for BulOrth